รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น
1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 30%
2. กลุ่มนายศรศักดิ์ สมวัฒนา 20%
3. INSIGHTS MIND INC. 50%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10%
5. N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 0.5%
6. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 0.20%
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1.55%
8. N.C.B TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 20%
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 20%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ช่วงเวลาของ
ผลการดำเนินงาน
ประเภท เงินปันผลหุ้น วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายเงินปันผล
2563 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63
2561 เงินสด 0.40 26 เมษายน 63 15 พฤษภาคม 63

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์

การเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์

การเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์

การเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์

การเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์

การเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์

การเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

19 มิถุนายน 2563

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 1 116 หมู่ 3 ตำบล บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

24 กรกฎษคม 2563

ประชุมเพิ่มหุ้นทุน เพิ่มหุ้นกู้

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 1 116 หมู่ 3 ตำบล บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000